Dergi Destekleri

Dergi Destekleri

Yapılan görüşmeler sonucu aşağıda isimleri belirtilmiş olan iki dergi Kongremizi destekleme kararı almıştır:

1. Gazi Üniversitesi’ne ait GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI)-Web of Science, SCOPUS, ENGINEERING INDEX (COMPENDEX), GOOGLE SCHOLAR, EBSCO -Academic Search™ Complete (Journals) tarafından taranmaktadır. Dergi ile varılan mutabakat çerçevesinde her bir sayıda 5 adet olmak üzere toplam 10 adet hakem sürecimizden geçmiş kongre çalışmasının (İngilizce) basılması mümkün olabilecektir.

2. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES dergisi ise 2015 yılı itibariyle Thomson Reteurs-Web of Science Core Collection'da yer alan Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanına alınmış olup bu tarihten sonra basılan makaleler Web of Science veri tabında Web of Science (WOS) numarasıyla yer almaktadır. Dergi ile varılan mutabakat çerçevesinde Özel sayı kapsamında İngilizce hazırlanmış ve bilim komitesi tarafından uygun görülen her biri 10 sayfayı aşmayacak şekilde 12 adet makale yayınlanabilecektir.

Kongre tarihine yakın bir zamanda size göndereceğimiz bir e-posta ile bir duyuru yayınlanacaktır. Bu duyuruda bildirilerini İngilizce makale olarak yayımlamak isteyenler için Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) web sayfası üstünden izlenecek yol haritası açıklanacaktır.
Destek alınan her iki dergi ile yapılan görüşmelerde, dergiler mevcut indekste kalma ve yeni indeks başvurularının sekteye uğramaması için kendi hakem süreçlerini titizlikle işleteceklerini bize belirtmişlerdir. Bu durumun makale göndermek isteyen akademisyenlerimizce ciddi biçimde dikkate alınacağına eminim.
Yeni sürecin bilim camiamıza hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Mehmet Hakkı Omurtag
TUMTMK Başkanı
27 Ocak 2017

DESTEK

İstanbul Teknik Üniversitesi