Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag (İTÜ) (Başkan)

Prof.Dr. Abdullah Avey (SDÜ) (Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr. Nazmiye Yahnioğlu (YTÜ) (Genel Sekreter)

Prof.Dr. Nihal Eratlı (İTÜ) (Sayman)

Yrd.Doç.Dr. Besim Baranoğlu (Atılım Ü) (Web Sorumlusu)

DESTEK

İstanbul Teknik Üniversitesi